AMAKOPERATIVE AKORERA MU KARERE

Sacco zateye imbere kandi zirafasha benshi
Iyi ni Sacco ya Runda

Muri iki gice twifuje kubagezaho amahame 7 agenga imikorere myiza y'amakoperative  tukaba twizeye tudashidikanya ko ibi bizafasha abasura uru rubuga imikorere myiza yak operative ndetse banoze ibyaba bitagenda neza. Mu gihe amahame 7 agenga amakoperative yubahirijwe, usanga imikorere yayo ari myiza kandi igatanga inyugu ku banyamuryango bayo.

Ihame rya mbere: ubukorerabushake no gukingurira amarembo abanyamuryango (Voluntary and open membership) bifuza kwinjira muri koperative.

Ihame rya kabiri: guha ubwisanzure abanyamuryango ba koperative mu igenzurwa rya koperative (Democratic member control).

Ihame rya gatatu: abanyamuryango bagomba kugira uruhare ku bukungu bwa koperative (Member economic participation).

Irya kane:ubwisanzure ndetse n'ubwigenge bwa koperative (Autonomy and independence).

Ihame rya gatanu: inyigisho, amahugurwa n'amakuru (Education, training and information).

Ihame rya gatandatu : Koperative igana ku makoperative (Cooperative among cooperatives)

Ihame rya karindwi: koperative ni umutungo w'abaturage cyangwa abanyamuryango bayigize.

 Kanda hano URUTONDE RW'AMAKOPERATIVE AKORERA MURI KAMONYI ubone urutonde rw'amakoperative akorera muri Kamonyi.  Ndetse n'AMATEGEKO AGENGA IMIKORERE Y'AMAKOPERATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urashaka kumenya amakuru ahagije ku ibigo by'imari n'amakoperative

National Bank of Rwanda

The Ministry of Trade and Industry (MINICOM)

Rwanda Development Board (RDB)

Rwanda Cooperative Agency